Kardinal Kurve Pods Lignt Tobacco กลิ่นยาสูบอ่อน

125.00฿

น้ำยา Kardinal Kurve Pod กลิ่น Lignt Tobacco กลิ่นยาสูบอ่อน

สายร้อน พร้อมความนุ่มสบายกับกลิ่น Lignt Tobacco จาก Kurve pod

(Nicotine 3%)
(Cool Level 0)